Wywiadówki śródroczne i konsultacje przedmiotowe!

Informujemy, że dnia 27 stycznia 2020 (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się odbędą się wywiadówki śródroczne ( za I półrocze roku szkolnego 2019/2020) dla rodziców uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum  Sportowego GIMBASKET oraz w godz.17.45 -19.00konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy!