Wywiadówki środroczne i konsultacje przedmiotowe dla rodziców uczniów wszystkich klas w formie zdalnej 24.01.2022!

W związku z lawinowym wzrostem zakażeń Covid-19, informujemy, że dnia 24 stycznia 2022 (poniedziałek) o godz. 17.00  odbędą się  w formie zdalnej (na platformie ZOOM.US) wywiadówki śródroczne dla rodziców uczniów  WSZYSTKICH klas Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT oraz w godz. 18.00 -19.30 konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli. Informuję także, że zajęcia lekcyjne dla uczniów w  tym dniu, kończą się o godz. 12.40
Na wywiadówki rodzice logują się na konta ZOOM.US poszczególnych wychowawców klas, a na konsultacje bezpośrednio do nauczycieli wybranych przedmiotów. Numery ID  oraz hasła wszystkich nauczycieli, niezbędne do podłączenia online zostały przesłane  rodzicom w e – dzienniku.

Zachęcamy  rodziców do skorzystania z kont uczniów na platformie zoom.us, używanych przez nich w czasie nauki zdalnej.