Wywiadówki śródroczne i konsultacje przedmiotowe w szkołach GIMBASKET!

Informujemy, że dnia 25 stycznia 2016 (poniedziałek) odbędą się o godz.17.00wywiadówki śródroczne z udziałem wychowawców wszystkich klas i rodziców uczniów  Gimnazjum  i Liceum  Sportowego GIMBASKET oraz w godz. 17.45 -19.00konsultacje przedmiotowe z udziałem  nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy!