Wywiadówki śródroczne i konsultacje przedmiotowe

Informujemy, że dnia 16 stycznia 2017 (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się wywiadówki śródroczne dla rodziców i uczniów wszystkich klas Gimnazjum i Liceum Sportowego GIMBASKET, a w godz. 17.45-19.00 przewidziano konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy!