XV Konkurs Stypendialny „zDolny Ślązak”

Informujemy, że Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza nabór wniosków w ramach jubileuszowej, piętnastej edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”, w ramach którego przyznawane będą  uczniom stypendia Programu „zDolny Śląsk” ufundowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Nagradzane będą osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczna. Szczegółowe zasady tegorocznego Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk” opisane są na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzynarodowej www.zdolnyslask.fem.org.pl w części „aktualny konkurs”. Tam można też pobrać wzór wniosku. Wnioski należy przesłać wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji: ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław do dnia 4 września 2015 (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „zDolny Śląsk”. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 9 października 2015.

Zachęcamy naszych uczniów do składania wniosków!