Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 marca – 07 czerwca 2020!

Informujemy, że zgodnie z decyzją rządu o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych w kraju z powodu rozprzestrzeniania się koronowirusa – Szkoła Podstawowa UNISPORT oraz LIceum Sportowe GIMBASKET zawieszają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla uczniów  w dniach  12 marca – 07 czerwca 2020, a dalsze  funkcjonowanie szkół będzie uzależnione od rozprzestrzeniania się koronawirusa.  Nauczyciele za pośrednictwem platformy zoom.us prowadzą zdalne nauczanie , poprzez e-dziennik Librus  wspierają uczniów w nauce i przekazują materiały do samodzielnej pracy w domu.Wszystkie szczegóły i wytyczne do pracy zdalnej uczniowie i rodzice otrzymali w wiadomościach w e-dzienniku Librus.

Wszelkie informacje ze szkoły będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej, profilu szkół na FB i  e-dziennika Librus. Kontakt z sekretariatem szkoły – tel.781515181, 71 3252307 oraz e- mail: sekretariat@gimbasket.edu.pl

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca do 07 czerwca br
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole, szczególnie prosimy o wsparcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego
 • kontroluj informacje od nauczycieli na e- dzienniku Librus
 • MEN na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Infolinia Ministerstwa Zdrowia – całodobowy numer 800 190 590!