Zebrania dla rodziców i konsultacje przedmiotowe – 23 maja 2022!

Informujemy, że dnia 23 maja 2022 (poniedziałek)  o godz. 17.00 odbędą się zebrania dla rodziców uczniów wszystkich klas Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT, a w godz. 17.30 – 19.00 zaplanowano indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Podczas zebrań z rodzicami przekazane zostaną informacje m.in. dotyczące prognozowanych końcoworocznych ocen niedostatecznych, warunki i formy ewentualnej poprawy ocen, harmonogram pracy do końca roku szkolnego itp.

Serdecznie zapraszamy!