Zebrania i konsultacje dla rodziców!

Informujemy, że dnia 10 grudnia 2014 (środa)  odbędą się:

  • godz. 17.00 zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas Gimnazjum i Liceum Sportowego GIMBASKET dot. m.in. przewidywanych ocen za I semestr roku szkolnego 2014/2015
  •  godz. 17.30 – 19.00  – konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli  

Zmiana  terminu zebrań z rodzicami i konsultacji przedmiotowych  (z 15.12 na 10.12.2014) spowodowana jest wyjazdem  młodzieży i części nauczycieli do Lipska w dniu 15.12.2014 na wycieczkę krajoznawczo – turystyczną.