Zebrania z rodzicami i konsultacje przedmiotowe – 07 grudnia 2020 (poniedziałek)

Informujemy, że  dnia 07 grudnia  2020 (poniedziałek)  o godz. 17.00  odbędą się zebrania z rodzicami wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET z udziałem wychowawców oraz  w godz. 17.30 – 19.00konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli. Na zebraniach zostaną m.in. omówione  bieżące sprawy szkolne -m.in. zmiany organizacji pracy szkoły związane z nowym terminem ferii zimowych oraz zbliżającą  się klasyfikacją śródroczną i terminami wystawiania  przez nauczycieli ocen proponowanych oraz ostatecznych . Wszystkie spotkania odbędą się  w formie zdalnej na platformie zoom.us.

Zachęcamy do uczestnictwa wszystkich Rodziców!