Zebrania z rodzicami i konsultacje przedmiotowe!

Informujemy, że dnia 15 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas Gimnazjum i Liceum Sportowego GIMBASKET, podczas których rodzice poinformowani zostaną  m.in. o przewidywanych ocenach niedostatecznych końcoworocznych za rok szkolny 2016/2017 i sprawach bieżących. W godz. 17.45 – 19.00 odbędą się konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy!