Zebrania z rodzicami i konsultacje przedmiotowe

Informujemy, że dnia 26 listopada 2018 (poniedziałek) o godz. 17.30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET, a w godzinach 18.00 -19.00 planowane są  konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli.

UWAGA! Rodziców uczniów klasy 8 SP zapraszamy na zebranie o godz. 17.00, podczas którego omówione zostaną m.in. wyniki próbnego sprawdzianu ósmoklasisty.

Serdecznie zapraszamy!