Zebrania z rodzicami i konsultacje przedmiotowe !

Informujemy, że dnia 07 stycznia 2019 (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET oraz w godz. 17.45 – 19.00  konsultacje  przedmiotowe z nauczycielami. W trakcie spotkań z wychowawcami rodzice otrzymają m.in. informacje nt. przewidywanych ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów oraz  zachowania.

UWAGA! Rodziców uczniów klas IIIGA i III GB (oddziały gimnazjalne)  zapraszamy o godz. 16.30 na spotkanie z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych, w trakcie którego przedstawione zostaną wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego oraz dalsze działania przygotowujące młodzież do egzaminu.

Serdecznie zapraszamy!