Odwołane zebrania z rodzicami i konsultacje przedmiotowe!

Informujemy, że  w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w placówkach oświatowych  w dniach 12-25 marca 2020, zaplanowane na dzień 16 marca 2020 (poniedziałek) zebrania dla rodziców i konsultacje przedmiotowe  zostają  przełożone na późniejszy termin.