Zebrania z rodzicami oraz konsultacje przedmiotowe – 21 marca 2022!

Informujemy, że dnia 21 marca 2022 (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się  zebrania  z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT, a w godz. 17.3019.00 indywidualne konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli. Wszystkie spotkania odbędą się w formie stacjonarnej,  na  terenie szkoły.

Serdecznie zapraszamy!