Zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET

Informujemy, że dnia 09 września 2019 (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania dla rodziców uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET. Po spotkaniu ogólnym z dyrekcją w auli szkoły, zaplanowano spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.  Z uwagi na ważność omawianych spraw – tj. omówienie organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2019/2020, wybór ubezpieczyciela w zakresie NNW dzieci i młodzieży, zebranie zgód/ deklaracji dot. wyboru przedmiotów nadobowiązkowych  – tj.religia, itp.), wybory do rad oddziałowych  i rady  rodziców szkół, prosimy o obowiązkową obecność rodzica/rodziców w tym dniu.

Serdecznie zapraszamy!