Zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET

Informujemy, że dnia 10 września 2018 (poniedziałek) o godz. 16.30 w auli szkoły odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET. Po spotkaniu z dyrekcją, wychowawcy poszczególnych klas przedstawią m.in. kalendarium pracy szkół w roku szkolnym 2018/2019,  informacje dot. ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, przepisy RODO, odbędą się także wybory do Rad Rodziców obu szkół  itd. Z uwagi na ważność poruszanych kwestii i konieczność podpisania niezbędnych zgód i deklaracji dot. uczniów prosimy o obowiązkową obecność rodzica lub opiekuna prawnego.

Zapraszamy!