Zebrania z rodzicami w dniu 06 września 2017 (środa) o godz. 17.00

Informujemy, że dnia 06 września 2017 (środa) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej UNISPORT (wraz z oddziałami gimnazjalnymi) i Liceum Sportowego GIMBASKET. Podczas spotkań  z wychowawcami omówione zostaną – organizacja roku szkolnego 2017/2018, kalendarz wydarzeń szkolnych, cele programu wychowawczo- profilaktycznego itd. Z uwagi  także na ważność poruszanych spraw –  m.in. wybór osób do rad oddziałowych, wybór  towarzystwa ubezpieczeniowego  w zakresie NNW na rok szkolny 2017/2018 oraz   złożenie pisemnych deklaracji  rodziców dot uczęszczania dzieci na przedmioty nadobowiązkowe: religię i wychowanie do życia w rodzinie bardzo prosimy o obecność wszystkich rodziców w tym dniu.

Serdecznie zapraszamy!