Znamy już wyniki testu gimnazjalnego!

Znamy już  wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych naszych uczniów. Wyniki tych egzaminów będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku po raz pierwszy w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły zwracać będą też uwagę na wyniki testów z języków obcych!

Nasi uczniowie osiągnęli następujące   wyniki:

SZKOŁA (średnia pkt.)  :  

CZ.HUMANISTYCZNA: J.POL/ 70,0       HIS/WOS/ 69,1  

CZ.MATEM-PRZYROD:  MAT/ 63,7         PRZYR/ 52,3

CZ.JĘZYKOWA:  JĘZ.ANG/PP/ 80,4       JĘZ.ANG/PR/ 69,7 

M.WROCŁAW  (średnia pkt.):

CZ.HUMANISTYCZNA: J.POL/ 70,8       HIS/WOS/68,0

CZ.MATEM – PRZYROD:  MAT/57,6        PRZYR/56,5

WOJ.DOLNOŚLĄSKIE (średnia pkt.):

CZ.HUMANISTYCZNA:  J.POL/63,3    HIS/WOS/ 59,7

CZ.MATEM-PRZYROD:  MAT/46,1       PRZYR/49,3

Gratulujemy !