Baza szkół

scroll

W roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 Liceum Sportowe GIMBASKET funkcjonuje  samodzielnie w  budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 we Wrocławiu, stanowiącym inną lokalizację prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę. Zabytkowy budynek  na Starym Mieście, jest położony w świetniej komunikacyjnie lokalizacji (okolice Galerii Dominikańskiej), dając uczniom zamieszkującym różne dzielnice  miasta, a także podwrocławskie miejscowości, możliwość łatwego dojazdu do szkoły. W budynku oprócz sal lekcyjnych, uczniowie korzystają m.in. z  przestronnej auli, szatni, zaplecza cateringowego itp.

Od 1 września 2025 Szkoła Podstawowa UNISPORT i Liceum Sportowe GIMBASKET będą mieć swoją docelową siedzibę w budynku dawnej szkoły muzycznej przy ul. Łowieckiej 13-17. Imponujący, ceglany, czterokondygnacyjny budynek  z 1906 roku jest wpisany do rejestru zabytków Wrocławia jako przykład architektury modernistycznej.

Nieruchomość wybudowano dzięki powstałej w roku 1858 Fundacji Georga i Oscara Caro, prowadzącej działalność dobroczynną na terenie ówczesnego Wrocławia, Kamienicę braci Caro wzniesiono  w roku 1906 przy Schützenstraße 13/17 (obecnie ul. Łowiecka) z przeznaczeniem na dom opieki społecznej. W okresie powojennym budynek mieścił hotel OMTUR-u i Miejskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Od 1954 do 2015 roku był siedzibą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego.w budynku trwają prace adaptacyjne i modernizacyjne, dostosowujące obiekt do potrzeb kompleksu szkolnego, spełniającego najwyższe standardy nowoczesnej edukacji, przy zachowaniu wytycznych konserwatorskich  i ochrony historycznego charakteru nieruchomości jako priorytetu przy wszelkich działaniach.  W koncepcji modernizacji obiektu uwzględniono także zagospodarowanie przyległego do budynku terenu w formie zadaszonego lekką konstrukcją boiska sportowego, łącząc potrzeby edukacji i sportu, z ofertą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W budynku trwają aktualnie prace adaptacyjne i modernizacyjne, dostosowujące obiekt do potrzeb kompleksu szkolnego, spełniającego najwyższe standardy nowoczesnej edukacji, przy zachowaniu wytycznych konserwatorskich i ochrony historycznego charakteru nieruchomości jako priorytetu przy wszelkich działaniach. W koncepcji modernizacji obiektu uwzględniono także zagospodarowanie przyległego do budynku terenu w formie zadaszonego lekką konstrukcją boiska sportowego, łącząc potrzeby edukacji i sportu, z ofertą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.Do dyspozycji naszych uczniów i nauczycieli oddane zostaną nowoczesne sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe – językowe, informatyczne oraz chemiczno-fizyczną, stołówkę z zapleczem cateringowym, bibliotekę, świetlicę, gabinety psychologa i pedagoga szkolnego oraz nowoczesną infrastrukturę sanitarną i informatyczną.