Fundacja

“Pokochaj naukę kochając sport”

scroll

Przy szkołach działa Fundacja „Pokochaj naukę kochając sport”.

Fundacja zaprasza młodzież szkoły podstawowej i liceum do udziału w pozalekcyjnych zajęciach. Zajęcia te stanowią także uzupełnienie oferty miasta w zakresie działań profilaktyczno-sportowych i właściwego wykorzystania czasu wolnego. Pod okiem m.in. byłych zawodników Śląska Wrocław młodzież ma możliwość doskonalenia umiejętności własnych i poznania tajników dyscypliny.

Fundacja „Pokochać naukę kochając sport” powstała z inicjatywy byłych reprezentantów Polski i wielokrotnych Mistrzów Polski w koszykówce – Roberta Kościuka, Dariusza Zeliga, Ryszarda Prostaka. Jej głównym celem, oprócz krzewienia sportowej rywalizacji wśród młodzieży i propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, jest pogłębianie umiejętności koszykarskich i ogólnorozwojowych poprzez poszerzenie oferty zajęć sportowych dla młodzieży szkoły podstawowej. W ramach realizacji jednego ze swych zadań statutowych – upowszechniania kultury fizycznej i sportu – Fundacja, przy współudziale Urzędu Miasta we Wrocławiu inicjuje projekty sportowe dotyczące szkolenia koszykarskiego dzieci i młodzieży. Celem jest poszerzenie oferty zajęć sportowych z zakresu koszykówki skierowanej do młodzieży szkół podstawowych we Wrocławiu.

W projekcie przewidziano prowadzenie zajęć pogłębiających umiejętności koszykarskie, a także w ramach rywalizacji organizacja rozgrywek sportowych dla uczestników – turnieje, sparingi, mecze towarzyskie. Działania te mają za zadanie propagowanie koszykówki nie tylko wśród uczestników zajęć, ale również wśród ich rówieśników. Dlatego też organizowane będą spotkania i treningi pokazowe z udziałem wybitnych zawodników tej dyscypliny sportu.

Zajęcia prowadzone w ramach tego programu poza propagowaniem sportu, mają za zadanie:

  • promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, dalekiego od używek i narkotyków,
  • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej,
  • krzewienie sportowej rywalizacji wśród młodzieży,
  • propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
  • integrację środowiskową,
  • popularyzację wzorców i autorytetów sportowych (spotkania z wyczynowymi zawodnikami).