O nas

Szkoła Podstawowa UNISPORT i Liceum Sportowe GIMBASKET

scroll

Szkoła Podstawowa UNISPORT i Liceum Sportowe GIMBASKET

Szkoła Podstawowa UNISPORT i Liceum Sportowe GIMBASKET to szkoły publiczne, które w sposób szczególny rozwijają zainteresowania sportowe uczniów.

W ramach programu kształcenia ogólnego szkoły podstawowej i liceum, uczniowie łączą efektywnie naukę ze sportem. Kameralna atmosfera, integracja uczniów i nauczycieli gwarantują bezpieczeństwo oraz indywidualny rozwój umiejętności intelektualnych i sportowych. Interdyscyplinarny charakter szkół zapewnia możliwość zarówno kształcenia uczniów uprawiających różnorodne dyscypliny sportowe, jak i ogólnie zainteresowanych sportem. Młodzież aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, miasta i regionu, angażując się w akcje charytatywne i społeczne.

Nasze szkoły efektywnie współpracują z klubami  sportowymi, dając możliwość połączenia edukacji i profesjonalnego uprawiania sportu czynnym zawodnikom w wieku szkolnym.   Program szkół ukierunkowany jest elastyczną realizację programu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nieobecności ucznia, wynikających m.in. z wyjazdów na zawody sportowe, zgrupowania, konsultacje itp.

Szeroka współpraca z uczelniami wyższymi – wrocławską Akademią Wychowania Fizycznego oraz Wyższą Szkoła Bankową, w połączeniu z doświadczoną kadrą pedagogiczną i trenerską naszych szkół  dają wysokie rezultaty edukacyjne. Wśród  uczniów  naszych szkół  są stypendyści Ministerstwa Edukacji i  Nauki oraz Ministerstwa Sportu.

Edukacja i sport

Nasze placówki na wspólnej płaszczyźnie stawiają edukację i sport. Placówki stwarzają najlepsze warunki do efektywnego połączenia nauki ze sportem, poprzez m.in. włączenie zajęć sportowych w szkolną siatkę godzin (dzięki czemu uczniowie zyskują więcej czasu na naukę i rozwój zainteresowań pozasportowych), ale przede wszystkim poprzez zapewnienie systematycznego kształcenia i realizacji programu obu szkół na wysokim poziomie.

Każdy uczeń  naszych szkół  jest zobowiązany do systematycznej nauki i szybkiego nadrobienia materiału, wynikającego z nieobecności na zajęciach szkolnych (np. wyjazdy na zawody sportowe, zgrupowania, konsultacje itp.). Młodzież, dzięki wsparciu wykształconej kadry nauczycielskiej i trenerskiej, umiejętnie rozwijającej zainteresowania intelektualne i sportowe uczniów, może liczyć na pomoc i indywidualne podejście.