Szkoła Podstawowa UNISPORT

Nasza sportowa szkoła podstawowa pomaga uczniom

rozwijać umiejętności intelektualne i sportowe

scroll

Dlaczego warto zapisać dziecko do naszej sportowej szkoły podstawowej?

Nasza sportowa szkoła podstawowa pomaga uczniom rozwijać umiejętności intelektualne i sportowe, oferując im zróżnicowane zajęcia nie tylko z wychowania fizycznego, ale także z przedmiotów takich jak matematyka. W trakcie lekcji uczniowie mogą liczyć na pomoc cierpliwych wychowawców – dbających o pozytywną atmosferę i prawidłowy rozwój dzieci. Pedagodzy korzystają z różnorodnych metod nauczania, wykorzystując m.in. elementy: kinezjologii edukacyjnej, metody Montessori czy metodę dobrego startu.

W naszej szkole uczniowie uczestniczą zarówno w lekcjach wychowania fizycznego, jak i w specjalistycznych zajęciach sportowych, organizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Jest to dużo większa dawka aktywności fizycznej niż w pozostałych szkołach publicznych o profilu ogólnym. To bardzo ważne, by dzieci uprawiały jak najwięcej sportu, ponieważ:

 • wzmacnia on ciało,
 • rozwija nie tylko mięśnie, ale również umiejętność pracy zespołowej,
 • uczy wytrwałości, samodyscypliny i uczciwej rywalizacji,
 • buduje i wzmacnia więzi z innymi zawodnikami,
 • dodaje pewności siebie,

…i sprawia ogromną przyjemność!

Szkoła Podstawowa UNISPORT zapewnia wszystkim uczniom:

 • bezpieczeństwo i kameralną atmosferę w klasach
 • dostęp do nowych materiałów szkolnych i indywidualne podejście nauczycieli oraz trenerów,
 • zajęcia ruchowe i ogólnorozwojowe, które odbywają się codziennie jako wprowadzenie do sportu i wyboru dyscyplin (w klasach wczesnoszkolnych)
 • lekcje z języków obcych: angielskiego i niemieckiego,
 • udział w rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych: kołach zainteresowań, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych ,
 • naukę pływania w klasach wczesnoszkolnych wraz z elementami ratownictwa wodnego (w klasach starszych)
 • możliwość wzięcia udziału w rozgrywkach sportowych w różnych kategoriach wiekowych,
 • udział w projektach edukacyjnych.

 

W naszej sportowej szkole podstawowej łączymy naukę  z poznawaniem wiedzy o świecie. W ten sposób przekazujemy naszym młodym podopiecznym wiedzę, jednocześnie kształtując w nich zamiłowanie do sportu. Uczniowie, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności również po lekcjach, mogą skorzystać z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych.