klub sportowy

Uczniowski Klub Sportowy Gimbasket powstał w roku 2004 (wpisany do Ewidencji Klubów Sportowych w dniu 20 maja 2004 r. pod nr. 106) i działa przy Gimnazjum i Liceum Sportowym „Gimbasket” we Wrocławiu.

Prezesem Klubu i jego założycielem jest Robert Kościuk, były reprezentant Polski w koszykówce, wielokrotny złoty medalista Mistrzostw Polski. Wsparciem trenerskim byli lub są nadal znani zawodnicy wrocławskich klubów i polskiej reprezentacji – m.in. Jerzy Binkowski, Ryszard Prostak, Tomasz Grzechowiak, a także uznani fachowcy w innych dziedzinach sportu i nauki – Dariusz Łoś (trener reprezentacji Polski w dziesięcioboju), Izabela Cichocka (trener lekkoatletyki, była reprezentantka Polski w hokeju na trawie, Michał Chalabala (trener lekkoatletyki, reprezentant Polski w dziesięcioboju), Łukasz Rudnik (trener koszykówki) oraz prof. Edward Wlazło (profesor psychologii sportu na wrocławskiej AWF).

UKS Gimbasket zrzesza chłopców w rocznikach od 1990 do 1997 i młodszych, którzy od początku powstania Klubu biorą czynny udział w rozgrywkach sportowych w ramach ligi makroregionalnej na różnych poziomach wiekowych (seniorzy, juniorzy, kadeci, młodzicy i minikoszykówka) organizowanej przez Dolnośląski Związek Koszykówki. W chwili obecnej w klubie zrzeszonych jest ponad 150-ciu młodych zawodników.

Zgodnie ze Statutem UKS Gimbasket realizuje następujące cele:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  • Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  • Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi a swoją działalność opiera przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz rodziców. W ramach swojej działalności Klub organizuje całoroczne popołudniowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, jest także organizatorem obozów sportowych (letnich i zimowych). Klub czynnie propaguje aktywny wypoczynek i prozdrowotne spędzanie wolnego czasu organizując szereg imprez sportowych pozwalających na zdrową rywalizację wśród młodzieży.

zdjęcie dnia

Studniowka14.jpg

kod QR

Kod QR