Ratownictwo wodne

Jedną z najważniejszych potrzeb człowieka jest bezpieczeństwo, któremu towarzyszą rozmaite zagrożenia. Zagrożenia powodowane siłami natury i rozwojem cywilizacyjnym są odczuwane indywidualnie przez człowieka i zbiorowo przez grupy społeczne. Często wynikają zagrożenia nadzwyczajne i ryzyko wypadku utonięcia. Ryzyko zaistnienia wypadku występuje podczas pływania, kąpieli lub uprawiania sportu i rekreacji na obszarach wodnych i może ono być większe lub mniejsze.

Od kilku lat  Szkoła Podstawowa UNISPORT i Liceum Sportowe GIMBASKET szkoli specjalistycznie młodzież w ratownictwie wodnym, współpracując ściśle z Dolnośląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Ratownik wodny– osoba uprawniona do prowadzenia działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych. Ratownik upoważniony jest do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad morzem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Co daje uczestnictwo w zajęciach sekcji Ratownictwa Wodnego?

 • rozwija zdolności motoryczne w tym koordynację, siłę, szybkość i wytrzymałość.
 • uczy samodyscypliny, pracy w zespole i współpracy.
 • doskonali technikę pływania sportowego.
 • poznanie zasad bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.
 • uczy pływania technik ratowniczych.
 • zaopatruje ucznia w wiedzę praktyczną oraz teoretyczna dotyczącą wszystkich aspektów związanych z ratownictwem wodny.
 • pomaga ukierunkować karierę i rozwój zawodowego ratownika wodnego.
 • możliwość uzyskania certyfikatów ze szkoleń: Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, Operatora AED, Specjalnej Karty Pływackiej, Ministerialnego Ratownika Wodnego, Ratownika Medycznego, Sternika Motorowodnego, Sternika Jachtowego , Płetwonurka, Przewodnika Turystyki Kajakowej.
 • przygotowuje uczniów do startów w zawodach na poszczególnych poziomach zaawansowania, w tym zawodników wybitnie uzdolnionych do startów w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym.

2. Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Zajęcia skierowane są dla uczniów  Szkoły Podstawowej UNISPORT i Liceum Sportowego GIMBASKET. Zapraszamy dzieci i młodzież, którzy posiadają podstawy nauki pływania. Koncentrujemy się na nauce elementów ratownictwa wodnego oraz doskonalenie treningu sportowego w celu startów w zawodach ogólnopolskich.

3. Miejsce zajęć i baza dydaktyczna.

Zajęcia całorocznie odbywają się w  Aquaparku przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. W okresie letnim  zajęcia organizowane są, także na wodach śródlądowych oraz morzu. Istnieje możliwość odbycia praktyki lub stażu na basenie, wodach śródlądowych oraz morzu z drużynami ratowniczymi które nawiązują współpracę ze szkołą. Posiadamy niezbędny sprzed do prowadzenia zajęć przygotowawczych do startów w zawodach oraz szkoleniach z zakresu ratownictwa wodnego.

4. Wymiar godzinowy zajęć sekcji Ratownictwa Wodnego obejmuje:

 • pływanie/Ratownictwo Wodne: 5 x 1,5h .
 • teoria Ratownictwa Wodnego: 1x 1,5h.
 • przygotowanie motoryczne: 1 x 1,5h.gimbasket

  gimbasket

zdjęcie dnia

gimbasket

kod QR

gimbasket