Ratownictwo wodne

Ratownictwo wodne

scroll

Jedną z najważniejszych potrzeb człowieka jest bezpieczeństwo, któremu towarzyszą rozmaite zagrożenia. Zagrożenia powodowane siłami natury i rozwojem cywilizacyjnym są odczuwane indywidualnie przez człowieka i zbiorowo przez grupy społeczne. Często wynikają zagrożenia nadzwyczajne i ryzyko wypadku utonięcia. Ryzyko zaistnienia wypadku występuje podczas pływania, kąpieli lub uprawiania sportu i rekreacji na obszarach wodnych i może ono być większe lub mniejsze.

Od wielu lat Szkoła Podstawowa UNISPORT i Liceum Sportowe GIMBASKET szkolą specjalistycznie młodzież  w ratownictwie wodnym, nad którym od 2014 roku ma  patronat Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Współpraca ta zaowocowała m.in. udziałem naszych uczniów – ratowników wodnych we wspólnej drużynie Dolnośląskie WOPR, występującej podczas wielu zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Ratownik Wodny- osoba uprawniona do prowadzenia działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych. Ratownik upoważniony jest do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad morzem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Co daje uczestnictwo w zajęciach sekcji ratownictwa wodnego?

 • rozwija zdolności motoryczne w tym koordynację, siłę, szybkość  i wytrzymałość.
 • uczy samodyscypliny, pracy w zespole i współpracy.
 • doskonali  technikę pływania sportowego.
 • poznanie zasad bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.
 • uczy pływania technik ratowniczych.
 • zaopatruje ucznia w wiedzę praktyczną oraz teoretyczna dotyczącą wszystkich aspektów związanych z ratownictwem wodny.
 • pomaga  ukierunkować  karierę i rozwój zawodowego ratownika wodnego.
 • możliwość uzyskania certyfikatów ze szkoleń: Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, Operatora AED, Specjalnej Karty Pływackiej, Ministerialnego Ratownika Wodnego, Ratownika Medycznego, Sternika   Motorowodnego, Sternika Jachtowego , Płetwonurka, Przewodnika Turystyki Kajakowej.
 • przygotowuje uczniów do startów w zawodach na poszczególnych poziomach zaawansowania, w tym do startów w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym (zimowych i letnich) oraz Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym (4-krotnie w ciągu roku).

2. Dla kogo przeznaczone są zajęcia?

Zajęcia skierowane są do starszych uczniów Szkoły Podstawowej UNISPORT  (klasy 4-8) oraz uczniów Liceum Sportowego GIMBASKET. Na wcześniejszych etapach kształcenia (uczniowie klas: 0-3 szkoły podstawowej) skupiamy się na nauce pływania lub doszkalaniu tej umiejętności. W wyższych klasach (4-8 szkoły podstawowej oraz 1-4 liceum) koncentrujemy się na nauce elementów ratownictwa wodnego oraz doskonaleniu treningu sportowego, przygotowując uczniów – ratowników do startów w zawodach ogólnopolskich (Grand Prix Polski  oraz Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym).

3. Miejsce zajęć i baza dydaktyczna.

Zajęcia z ratownictwa wodnego odbywają się  w ciągu roku szkolnego na basenie Wrocławskiego Centrum SPA przy ul. Teatralnej 10-12 we Wrocławiu. W  okresie letnim, a zwłaszcza w czasie  letnich obozów, młodzież ratownicza bierze udział  w zajęciach organizowanych także na wodach śródlądowych oraz morzu. Nasi uczniowie mają możliwość odbycia praktyki lub stażu na basenie, wodach śródlądowych oraz morzu z drużynami ratowniczymi, które współpracują z naszymi szkołami (WOPR, Policja Wodna). Posiadamy niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć szkoleniowych,  przygotowujących do startów w zawodach oraz szkoleniach z zakresu ratownictwa wodnego.

4. Wymiar godzinowy zajęć sekcji ratownictwa wodnego obejmuje:

 • pływanie/Ratownictwo Wodne: 6/tyg x 1 h .
 • teoria Ratownictwa Wodnego: 1 x 1 h .
 • przygotowanie motoryczne: 1 x 1 h.