scroll

Zebrania z rodzicami i konsultacje przedmiotowe – 20 maja 2024 (poniedziałek)!

Informujemy, że dnia 20 maja 2024 (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum Sportowego GIMBASKET, a w godz. 17.45- 19.00 zaplanowano konsultacje przedmiotowe dla rodziców z udziałem nauczycieli.

Przypominamy, że w dniu 17 maja br. przewidziano wystawienie uczniom ewentualnych, przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie mają prawo do poprawy ocen bieżących - zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania- do dnia wystawienia ostatecznych ocen rocznych (tj. do dnia 14 czerwca 2024 włącznie).

Serdecznie zapraszamy do spotkań z wychowawcami i nauczycielami!