scroll
Bez kategorii

Zebrania z rodzicami w poniedziałek – 05 września 2022!

Informujemy, że dnia 05 września (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT.
Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że dnia 05 września (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT.  Spotkania z wychowawcami odbędą się  w salach lekcyjnych. Z uwagi na ważność omawianych spraw dotyczących organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2022/2023 – w tym m.in.: uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń od rodziców, przekazania szczegółów  dot. kalendarza nowego roku szkolnego, wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego w zakresie objęcia uczniów ochroną następstw nieszczęśliwych wypadków itp. prosimy o obecność wszystkich rodziców.

Serdecznie zapraszamy!