rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej UNISPORT w roku szkolnym 2018/2019:

  • Przewodnicząca: Marzena Krzyżaniak
  • Z-ca Przewodniczącej: Agata Szurlej
  • Sekretarz: Aneta Osika

nr konta Rady Rodziców: 50 1090 2590 0000 0001 3510 8263