rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej UNISPORT w roku szkolnym 2020/2021:

  • Przewodnicząca: Aneta Osika
  • Z-ca Przewodniczącej: Iwona Jasińska
  • Sekretarz: Justyna Wójcik

nr konta Rady Rodziców: 50 1090 2590 0000 0001 3510 8263