rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej UNISPORT w roku szkolnym 2021/2022:

  • Przewodnicząca: Aneta Osika
  • Z-ca Przewodniczącej: Katarzyna Walkowiak
  • Sekretarz: Filip Boratyński

nr konta Rady Rodziców: 50 1090 2590 0000 0001 3510 8263