scroll

Wywiadówki śródroczne – 29.01.2024 (poniedziałek)

Informujemy, że w dniu 29.01.2024 (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się wywiadówki śródroczne dla rodziców uczniów wszystkich klas Liceum Sportowego GIMBASKET, a w godz. 17.45- 19.00 zaplanowano konsultacje przedmiotowe z udziałem nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy!