Zebrania z rodzicami!

Informujemy, że dnia 06 września (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum Sportowego GIMBASKET i Szkoły Podstawowej UNISPORT.  Spotkania te odbędą się  w formie stacjonarnej – tj. w salach lekcyjnych na terenie szkół. Z uwagi na ważność omawianych spraw dotyczących organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2021/2022 – w tym m.in.: uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń od rodziców, przekazania szczegółów  o akcji szczepień dla uczniów przeciwko COVID-19, wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego w zakresie objęcia ochroną następstw nieszczęśliwych wypadków itp. prosimy o obecność wszystkich rodziców. Serdecznie zapraszamy!