Blog

Zobacz, jak radzą sobie

nasi uczniowie

scroll

Wszyscy doskonale wiemy, że sport to zdrowie.

Rola sportu w kształceniu uczniów szkół podstawowych

Coś dla ciała…

Uczniowie pierwszych klas podstawówki są w fazie intensywnego rozwoju motorycznego. Z ogromną łatwością przychodzi im opanowanie nowych umiejętności ruchowych, najłatwiej w tym czasie wpoić im prawidłowe nawyki. To też czas, gdy dzieci rozwijają się fizycznie. Regularne aktywności sportowe pomagają wzmacniać ich ciało i mają niebagatelny wpływ na prawidłowy rozwój mięśni i układu kostno-szkieletowego. Aktywność fizyczna hartuje też układ nerwowy, a dziecku dzięki niej łatwiej jest skupić się na nauce.

…i dla ducha!

Lekcje WF-u nie tylko wspomagają rozwój fizyczny dziecka, ale też intelektualny, psychiczny i społeczny. Dlatego tak popularne stały się sportowe szkoły podstawowe. Sport każdego uczy wytrwałości i samodyscypliny – zaangażowanie w treningi bezpośrednio przekłada się na osiągane wyniki. Gry drużynowe to wspaniałe ćwiczenia pracy zespołowej, a także lekcje zaufania. Dzieci w szkołach sportowych lepiej rozumieją, czym jest uczciwa rywalizacja, a nawet małe sukcesy znacząco poprawiają ich pewność siebie. Szkoły sportowe stały się popularne z jeszcze jednego powodu: kształtują w dzieciach nawyki praktykowania zachowań prozdrowotnych i podejmowania aktywności fizycznych przez całe życie. To szczególnie istotne w czasach siedzącego trybu życia i chorób cywilizacyjnych. Poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z aktywnością fizyczną i zrozumienie konsekwencji ich nieprzestrzegania sprawia, że uczniowie są bardziej świadomi, czym grożą ryzykowane zachowania poza szkołą. Dzieci w starszych klasach poznają pojęcia techniki, taktyki, przepisy, regulaminy, a także… zasady kulturalnego kibicowania. Rozumieją, że osiągnięcia sportowe to nie tylko dobry wynik na zawodach, ale też bezpieczna rozgrzewka, przestrzeganie zasad korzystania ze sprzętu sportowego, czy znajomość zasad pierwszej pomocy.